TÜRKİYE'NİN RENKLERİ İSTANBUL'UN KİMLİKLERİ NEDİR ?

Türkiye’nin Renkleri İstanbul’un Kimlikleri projesi, her kentin kendine has bir kimliği vardır varsayımından hareketle, İstanbulluluk kimliğinin ne olduğu, kimlerin kendilerini İstanbullu olarak tanımladıkları sorularından yola çıkarak hazırlandı. Ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan İstanbul’un bu kimliğini belirleyen temel unsurun göç ve bunun sonucunda oluşan çok kültürlü yapı olduğu gerçeğinden hareketle, İstanbul’a göçle gelen, deyim yerindeyse 2 kuşak İstanbullu gençlere yönelik bir projedir.

İstanbulluluk kimliği, yakın tarihe kadar göçle gelen yeni kimlikleri potasında eriten bir "şehirlilik" kimliği iken, 1950’lerden itibaren yaşanan hızlı kentleşme ve yoğun göçle birlikte değişerek “hibrit” bir kimliğe dönüşmüştür. Yakın zamanda yapılan araştırmalar da, İstanbulluların büyük bir bölümünün kendini İstanbullu saymadığını göstermiştir. İstanbulluların yüzde altmışı, kendilerini İstanbullu olarak değil, başka bir şehirli olarak hissettiklerini/adlandırdıklarını ortaya koymuştur. Daha çok "varoş" olarak adlandırılan ve İstanbul'a göçle gelen ve kentle ilişkileri sınırlı olan toplumsal kesimleri işaret eden bu durum ilk başta olumsuz ve değiştirilmesi gereken bir durum olarak değerlendirilmiştir. Bu dışlayıcı tutum bireyin toplumsal yaşamdan uzaklaşmasına ya da kopmasına neden olabilmekte ve özellikle gençlerin içinde yaşadığı toplumla arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde etkileyerek, içe kapanma diğer bir deyişle "gettolaşmayı" da beraberinde getirebilmektedir. Dezavantajlı genç birey ile toplum arasındaki bu olumsuz ilişkiyi, bireyin sosyal entegrasyonunu sağlayabilecek politikaların oluşturulması ve etkili bir biçimde hayata geçirilmesiyle gidermek mümkündür.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak, Ulusal Ajans’ın desteğiyle, İstanbul'un kimliği ya da İstanbulluluk kimliği dediğimiz şeyin farklı kimliklerin bir arada olması düşüncesinden hareketle, İstanbul’da yaşayan ve daha önce memleketlerine hiç gitmemiş/gidememiş alt Sosyo-Ekonomik Statüdeki (SES) dezavantajlı gençlerin hem kültürel kimlikleriyle tanışmalarını sağlayarak, İstanbulluluk kimliğinin önemli bir yönü olan kültürel çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilmesi amaçlayan, hem de mesleki beceri edinmelerini sağlayarak dezavantajlı gençleri sosyal entegrasyonunu amaçlayan 24 aylık bir proje olan Türkiye’nin Renkleri İstanbul’un Kimlikleri projesini hazırladık.